NextVN.Net

NCPD Next City Police Department ― “To Protect and to Serve”

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Josh Tran

Thành Viên Cấp 1
Police Officer
Tham gia
10/7/21
Bài viết
6
Reaction score
5
Điểm
3
Tuổi
25
1627752716570.png
Next City Police Department ― “To Protect and to Serve”

Nhiệm vụ của Sở Cảnh sát Next City là bảo vệ tính mạng và tài sản của những người mà chúng ta phục vụ, giảm thiểu tỷ lệ mắc và nỗi sợ hãi tội phạm, đồng thời tăng cường an toàn công cộng khi hợp tác với các cộng đồng đa dạng để cải thiện chất lượng cuộc sống. Nhiệm vụ của chúng tôi là làm với danh dự và sự chính trực, đồng thời luôn hướng bản thân tới các tiêu chuẩn đạo đức cao nhất để duy trì niềm tin của công chúng. Phương châm, "To Protect and to Serve," đó là mục đích thiết yếu của Sở Cảnh sát Next City. Chúng tôi bảo vệ tất cả những người trong phạm vi quyền hạn của mình không bị tội phạm tấn công, được bảo đảm tài sản của họ và được sống trong hòa bình. Chúng tôi phục vụ người dân Next City bằng cách thực hiện chức năng thực thi pháp luật một cách chuyên nghiệp, và Bộ phải chịu trách nhiệm cuối cùng đối với những người này.1627752808398.png


Sở cảnh sát Next City có một lịch sử rất lâu đời và lâu đời ở San Andreas. Là một trong những cơ quan hàng đầu của quốc gia vĩ đại này, về mặt lịch sử, NCPD là đơn vị tiên phong trong việc thực hiện nhiệm vụ trị an. Bộ phận của chúng tôi đã là động lực thúc đẩy nhiều cải cách cảnh sát trên khắp Thành Phố, là ngọn đuốc của sự đa dạng và công bằng, và là lực lượng xuất sắc vì công lý. Bộ phận này đã chứng kiến nhiều thay đổi kể từ khi thành lập vào cuối những năm 1800, và bây giờ không có gì khác biệt.

Bộ phận của chúng tôi cố gắng duy trì đổi mới trong chiến thuật, công nghệ và dịch vụ dân sự. Chúng tôi muốn đi đầu trong các cơ quan trị an cộng đồng tốt nhất. Và chúng tôi muốn đảm bảo cho các công dân của thành phố tốt đẹp này rằng chúng tôi có đủ năng lực để hoạt động trong môi trường ngày càng đa dạng này - một cách chuyên nghiệp, lịch sự và trên hết, công bằng. Tất cả người dân Next City đều có quyền cảm thấy an toàn khi ở nhà, nơi làm việc và theo đuổi một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Be safe out there,

1628071907866.png


1627753252318.png

CHIEF OF POLICE
WNZb1iwMfc0u8-Jkw3fxODqFXkpBfjjmlE84hQ0vA-mfj98WiE0gqyT07dPeAlrBDJ27MJY634i7wptXYdTjdBAEck5ofCFWKqNMosbepQ_M-7TeLL-XYwVBW2OyuRDaHF5XQg
N/A


N/AASSISTANT CHIEF OF POLICE
4y326TxpkTpi5Vcexc5SVRf5jBdmxa5Eznb_T0mLx6HDhC1cZR4s8nsowWauQgedb1Lmv3u0jvRFCQ6JJN-_kZNLI9ZVMvFlTm_iyHAK0_YedA_tyXlXbOSl_ZxVc7naTXsKXg
PUhg0sao9eO3NGNrD5rVSHEn-LNk0BBiVtMRdzSsIX-WcaXRZ2iN4gZ2I_TR1rSrHWobpA28SNov_MaWPMzquyKxLZpUfcledFmgGgiIqgafmMLfCmfA2Cw1I6zkbVXFSjv9Zg
P69cNxcxk2E8bGLyiUX4sLQjHL032436YYRdG5g4yDD_r5Kz4yc_AwU72-NwAqDtNLHBQ_-DfIgct-zizNNx5wHynWKtTWBDWXwaSQB53OKScRhX4upfhYU5NJ9bWFYmPYNoqw
Son Lee


ACoP Son Lee
được nhậm chức vào tháng 7/2021.DEPUTY CHIEF OF POLICE
4y326TxpkTpi5Vcexc5SVRf5jBdmxa5Eznb_T0mLx6HDhC1cZR4s8nsowWauQgedb1Lmv3u0jvRFCQ6JJN-_kZNLI9ZVMvFlTm_iyHAK0_YedA_tyXlXbOSl_ZxVc7naTXsKXg
4y326TxpkTpi5Vcexc5SVRf5jBdmxa5Eznb_T0mLx6HDhC1cZR4s8nsowWauQgedb1Lmv3u0jvRFCQ6JJN-_kZNLI9ZVMvFlTm_iyHAK0_YedA_tyXlXbOSl_ZxVc7naTXsKXg
Terry Albury
DOF Terry Albury được nhậm chức vào tháng 7/20211627753575166.png

1627753618840.png
Chief Of Police
WNZb1iwMfc0u8-Jkw3fxODqFXkpBfjjmlE84hQ0vA-mfj98WiE0gqyT07dPeAlrBDJ27MJY634i7wptXYdTjdBAEck5ofCFWKqNMosbepQ_M-7TeLL-XYwVBW2OyuRDaHF5XQg


Cảnh sát trưởng được bổ nhiệm bởi Chính quyền Next City và người đó nắm quyền hành trong Sở Cảnh sát Next City. Với tư cách là người đứng đầu bộ phận, họ có trách nhiệm giám sát các nhân viên và đảm bảo rằng tổ chức và các chi nhánh của nó hoạt động đầy đủ.

Assistant Chief Of Police
PUhg0sao9eO3NGNrD5rVSHEn-LNk0BBiVtMRdzSsIX-WcaXRZ2iN4gZ2I_TR1rSrHWobpA28SNov_MaWPMzquyKxLZpUfcledFmgGgiIqgafmMLfCmfA2Cw1I6zkbVXFSjv9Zg
PUhg0sao9eO3NGNrD5rVSHEn-LNk0BBiVtMRdzSsIX-WcaXRZ2iN4gZ2I_TR1rSrHWobpA28SNov_MaWPMzquyKxLZpUfcledFmgGgiIqgafmMLfCmfA2Cw1I6zkbVXFSjv9Zg
PUhg0sao9eO3NGNrD5rVSHEn-LNk0BBiVtMRdzSsIX-WcaXRZ2iN4gZ2I_TR1rSrHWobpA28SNov_MaWPMzquyKxLZpUfcledFmgGgiIqgafmMLfCmfA2Cw1I6zkbVXFSjv9Zg


Trợ lý Cảnh sát trưởng hay thường được gọi là tham mưu trưởng nắm quyền hành bên dưới Cảnh sát trưởng trong Sở Cảnh sát Next City. Do cảnh sát trưởng bổ nhiệm, có nhiệm vụ giúp cảnh sát trưởng quản lý tổ chức và các ngành.

Deputy Chief Of Police
4y326TxpkTpi5Vcexc5SVRf5jBdmxa5Eznb_T0mLx6HDhC1cZR4s8nsowWauQgedb1Lmv3u0jvRFCQ6JJN-_kZNLI9ZVMvFlTm_iyHAK0_YedA_tyXlXbOSl_ZxVc7naTXsKXg
4y326TxpkTpi5Vcexc5SVRf5jBdmxa5Eznb_T0mLx6HDhC1cZR4s8nsowWauQgedb1Lmv3u0jvRFCQ6JJN-_kZNLI9ZVMvFlTm_iyHAK0_YedA_tyXlXbOSl_ZxVc7naTXsKXg


Còn được gọi là phó cảnh sát trưởng, họ nắm quyền hành pháp trong phạm vi từng đơn vị được phân công của mình. Họ chịu trách nhiệm quản lý các văn phòng tương ứng của họ và đảm bảo rằng chúng hoạt động tốt.

Commander
PUhg0sao9eO3NGNrD5rVSHEn-LNk0BBiVtMRdzSsIX-WcaXRZ2iN4gZ2I_TR1rSrHWobpA28SNov_MaWPMzquyKxLZpUfcledFmgGgiIqgafmMLfCmfA2Cw1I6zkbVXFSjv9Zg


Chỉ huy trưởng Là các chỉ huy trong sở, họ chịu trách nhiệm quản lý các phòng, ban, bộ phận tương ứng bên trong và đảm bảo rằng chúng hoạt động tốt.

1627753939502.png

Captain
0RAMXz_5ZuOJMzLBmkKf3LD102htTfBTQuPgAFuyeB_ksPUM8s-xugAytf5So473-j6qyFKtieQwOgs-lY-hWffpqE3GV2xM7Gdg5ETEAxc3LjpF1oDZ-VHNzOoj8iat2Mjnnw


Các đội trưởng được bổ nhiệm bởi bộ tham mưu và họ chịu trách nhiệm về một khu vực trong thành phố, khu vực tuần tra hoặc sư đoàn. Trách nhiệm của họ bao gồm giám sát các hoạt động hàng ngày trong khu vực / bộ phận tương ứng của họ, cũng như giám sát các cấp dưới họ.

Lieutenant
A9YX2LYc4alwjOo9XwGOSmiSR2DURfqJDNGNnoPLSN0lEw2uSGwlmnDDBSNqYuY4UG671xzcTv1PFyuHnXd4HA1iJL45yH0hv2J9iNyhRE9YR45R3d3Pa5Y4XLToqkC5JtA7Uw


Các Lieutenant được bổ nhiệm bởi bộ Tham mưu và họ được chỉ định để hỗ trợ một Captain trong một khu vực hoặc sư đoàn cụ thể, hoặc được chỉ định làm Chỉ huy trưởng tạm thời của một khu vực của sư đoàn. Ngoài trách nhiệm trong khu vực, họ còn có trách nhiệm đào tạo và giám sát các cấp dưới họ.

 

Đính kèm

Sửa lần cuối:

Josh Tran

Thành Viên Cấp 1
Police Officer
Tham gia
10/7/21
Bài viết
6
Reaction score
5
Điểm
3
Tuổi
25
1627754046977.png

Sergeant II
biCjWIjlJ3YE0a3HS9DKjjZRUmRGA_ql9ilisC3CZJTsQatQJw4BZOEKC52U1zFJIJ9uLes2hjByLyBGPoOgthtIudR5ZRQuUzwEUkILNDdOHBiL_Tsdb5wVaZ2eK8SarmOXBg


Hoạt động giống như một Sergeant I và được thăng cấp lương.cấp bậc này được nắm giữ bởi các Sergeant dày dạn kinh nghiệm, những người thích nghi với một vai trò khác, hầu hết với tư cách là Trợ lý Chỉ huy Cảnh sát. Sergeant II đảm bảo triển khai đủ và phù hợp các sĩ quan tùy thuộc vào xu hướng tội phạm trong Khu vực địa lý của họ; phản ứng với những cảnh về tội phạm nghiêm trọng như bắn chết sĩ quan, giết người, cướp và trộm cắp lớn; đánh giá và đảm bảo các cuộc điều tra tiếp theo đầy đủ và chính xác.

Sergeant I
6p9ZZMDmw-Tvr1rYvxbqyPcYCoV2ZMJWsE6HkiPu8rVYPnMarQYEOIcIurIKvx2Khs64Rxc6zzE4UishvkqSZHvQ1lEtiYAlMaQnuDVARp1SYoIGqfDPsy1oVLdR_ZMdkuqNCg


Sau khi hoàn thành chương trình huấn luyện giám sát, các Sĩ quan thăng cấp lên Sergeant I. Họ giám sát một khu vực gồm các sĩ quan cảnh sát. Năng lực cơ bản của một Sergeant I là giám sát hiện trường, nhưng cũng có thể hoạt động trong các nhiệm vụ chuyên môn.

1627754081402.png

Senior Officer image.png.a4a8584c0903c9284858f6cb388b7740.png

Một vị trí thường được đảm nhiệm bởi các sĩ quan đang trải qua Trường giám sát của sở. Đây là nhiệm vụ nâng cấp bậc cuối cùng của sĩ quan. Các nhiệm vụ thay thế cho bảng lương này bao gồm các vị trí cấp cao trong Bộ phận giám sát và Bộ phận băng đảng.

Police Officer III image.png.a2c31c390479d8fb9ed65c95d98f2dec.png

Đây là sĩ quan cảnh sát dày dạn trong Sở Cảnh sát Next City thăng tiến lên Sĩ quan Cảnh sát III. Họ thường giữ một vị trí cấp cao trong một bộ phận và được coi là Cán bộ Huấn luyện Cao cấp tại hiện trường. Từ Sĩ quan Cảnh sát III, họ có thể chọn giữa hai con đường, trở thành Sergeant hoặc Detective.

Police Officer II
K4XhWImfPSMdOTrFfJNqyxNkZny642J8QWhhxjDLqV9Gq91ao98uopTZREWfTPfbA4ep-1oj4sQFXBZnFcPa-4ysQmOqx0jqzQ_7zu87V6fnNbHlIbGAbf-94vYm6xmbl0HCvA


Vị trí này cho phép bạn tách biệt khỏi nhiều bộ phận trong Sở Cảnh sát Next City và cũng cho phép bạn trở thành Sĩ quan huấn luyện hiện trường. Ví dụ về các chức danh phân chia khác nhau: Giảng viên; Phi công trực thăng; SWAT; CSGT; Sĩ quan Vũ khí; Cán bộ báo cáo tội phạm; liên hệ truyền thông.

Police Officer I
xLuK8L5Gkd9iOqS-axKiS3pORiCNA14V7-verLPhVba7HfO8gKUAyjuRB9H8f674mHA1SVQFEnLtJT5J-YAoafswoVFlSKqcu_lqdl-tcc0BGCv1G4YcgeDkoQabc9T-Lm2sKQ

Sĩ quan cảnh sát I là cấp bậc đầu và là cấp bậc cho tất cả các sĩ quan LSPD sau khi hoàn thành Chương trình huấn luyện cảnh sát. Police Officer I được chỉ định đến một khu vực trong Thành phố Next City, nơi họ phải sử dụng tất cả kiến thức và chiến thuật học được từ Chương trình đào tạo tại học viện, và thực hiện các nhiệm vụ cơ bản như: ứng phó với hiện trường vụ án hoặc một vụ tai nạn; tra khảo nghi phạm và nhân chứng; viết báo cáo tội phạm; trả lời các cuộc gọi vô tuyến; giám sát bất kỳ hoạt động đáng ngờ nào của tội phạm; thực hiện bắt giữ. Một Police Officer I vẫn được coi là một sĩ quan tập sự và thường được đặt dưới sự giám sát của một sĩ quan cấp cao hơn


Police Academy

Sau khi tham gia học viện, các sĩ quan phải trải qua thời gian tập sự ba tuần, trải qua Chương trình huấn luyện. Một Sĩ quan sẽ thăng cấp lên Police Officer I sau khi hoàn thành thành công chương trình huấn luyện và thời gian tập sự của họ.

1627754720823.png

1627754728510.png
- Kevlar Vest , Tactical Vest, Female Tactical Vest.
1628011679397.png
-Ballistic Helmet , Gas Mask
1628012363809.png
- Dây đai, thắt lưng tiện ích.
1628012431041.png
- Còng tay: S&W Model 100, Flex Cuffs police
1628012625779.png
- Súng ngắn ( Được mặc định trên thắt lưng): Glock
1628071088308.png
- băng đạn dự phòng : 9x19mm Parabellum


1628071461545.png 
Sửa lần cuối:

Josh Tran

Thành Viên Cấp 1
Police Officer
Tham gia
10/7/21
Bài viết
6
Reaction score
5
Điểm
3
Tuổi
25
-Gậy baton hoặc nitestick.
1628071632514.png
- Motorola Radio.


1628071866172.png
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top